Norminet beta

FIEN

Yhteisösäännöt, käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö


Yhteisösäännöt

Määritelmät

Yhteisösäännöissä, Käyttöehdoissa ja Tietosuojakäytännössä käytetään seuraavia määritelmiä:

 • Ehdot: Yhteisösäännöt, Käyttöehdot ja Tietosuojakäytäntö
 • Palvelu: Tämä norminet.com -verkkotunnuksessa toimiva Norminet Oy:n verkkopalvelu.
 • Käyttäjä: Ehtojen toinen osapuoli eli Palvelua joko käyttäjätilin avulla tai ilman käyttäjätiliä käyttävä henkilö.
 • Käyttäjäsisältö: Käyttäjän palveluun lataama sisältö kuten tekstit, kuvat, videot ja muut tiedot.
 • Monikon ensimmäinen persoona "me" viittaa Norminet Oy:hyn.

Palvelun kuvaus

Pyrimme toteuttamaan kansallismielisille, konservatiiveille, kristityille ja vaihtoehto-oikeistolle sopivan yhteistyöpalvelun, johon sisältyy myös sosiaalisen median ominaisuuksia. Tästä seuraa kaksi suuntaviivaa:

 • Pyrimme sallimaan laillisen, mutta poliittisesti epäkorrektin sisällön julkaisemisen Palvelussa.
 • Pyrimme välttämään tilannetta, jossa suvakit, myyrät, tai häiriköt haittaavat kohderyhmän Palvelun käyttöä tai aiheuttavat merkittäviä ylläpitokustannuksia.

Kielletty toiminta

Käyttäjää kielletään lataamasta palveluun kiellettyä sisältöä. Kiellettyä sisältöä on:

 • Islamisaatiota, monikulttuurisuutta tai massamaahanmuuttoa kannattava sisältö.
 • Perinteisten sosiaalisten normien tuhoamista kannattava sisältö. (Homosaatio, transusaatio, jne.)
 • Kansojen ja yksilöiden vapautta vastustava sisältö.
 • Pornografinen sisältö.
 • Laiton sisältö.

Käyttäjää kielletään tekemästä palvelunestohyökkäyksiä tai muuta normaalista käytöstä poikkeavaa kuormitusta ilman meidän kirjallista lupaa.

Käyttäjää kielletään toimimasta lainvastaisesti Palvelussa.

Muuta

Pidätämme oikeuden rajoittaa Palvelun käyttöä mielivaltaisesti. Pidätämme oikeuden näiden sääntöjen muutoksiin.


Käyttöehdot

Käyttöehdoissa käytetään samoja määritelmiä kuin Yhteisösäännöissä.

Palvelu

Nämä käyttöehdot koskevat Palvelua.

Ehtojen hyväksyminen

Palvelun käyttäminen edellyttää Ehtojen hyväksymistä. Mikäli et sitoudu noudattamaan Käyttöehtoja, Yhteisösääntöjä, tai hyväksy Tietosuojakäytäntöä, älä käytä Palvelua.

Ehtojen muutokset

Voimme muuttaa Ehtoja yksipuolisesti milloin tahansa. Muutoksen jälkeen Palvelun käyttö edellyttää uusien ehtojen hyväksymistä. Ehtojen muutoksesta tiedotetaan Käyttäjälle. Uudet ehdot korvaavat vanhat Ehdot täydellisesti. Nämä Ehdot ovat voimassa 30.06.2019 alkaen.

Palvelun käyttö

Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan palvelun käytössä Suomen lakia.

Käyttäjä vastaa käyttäjätilillään tehdystä toiminnasta.

Käyttäjä antaa meille oikeuden tallentaa, poistaa, käyttää, muokata ja jakaa kaikkea Käyttäjäsisältöä. Lataamalla sisältöä Palveluun Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus antaa nämä oikeudet.

Käytön rajoitukset

Pidätämme kaikki käyttö-, tekijän-, ja muut oikeudet, ellei oikeuksien luovuttamisesta toisin mainita.

Palvelun käytön loppuminen

Voimme estää Palvelun käytön, poistaa Käyttäjän käyttäjätilin tai Käyttäjäsisältöä ennalta varoittamatta mistä syystä hyvänsä ja kuinka pitkäksi aikaa tahansa. Käyttäjä voi lopettaa palvelun käytön poistamalla käyttäjätilinsä ja Käyttäjäsisältönsä Palvelusta. Emme vastaa mahdollisesta teknisen ongelman aiheuttamasta viivästyksestä Palvelun käytön lopettamisessa.

Digitaaliset hyödykkeet

Digitaalisia hyödykkeitä ei voi palauttaa eikä maksua saada takaisin. Käyttäjä voi menettää pääsyn digitaalisiin hyödykkeisiin ilman hyvitystä.

Vastuuvapaus

Palvelu toimitetaan sellaisenaan. Emme takaa, että Palvelu toimii ilmoitetulla, odotetulla tai toivotulla tavalla. Palvelun käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Emme korvaa Palvelun käytön yhteydessä mahdollisesti koituvaa henkistä, fyysistä, rahallista tai muutakaan haittaa. Palvelu voi sisältää mm. järkyttävää ja virheellistä tietoa.

Ehtojen soveltaminen

Mikäli osa Ehdoista on ristiriidassa lainsäädännön kanssa, Ehdot pätevät suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

Yhteystiedot

Yhteydenotot voi lähettää sähköpostiosoitteeseen norminet@protonmail.com.


Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännössä käytetään samoja määritelmiä kuin Yhteisösäännöissä.

Tietojen kerääjä

Tietoja kerää ja käsittelee Norminet Oy.

Keräämämme tiedot

Keräämme Käyttäjän Palveluun syöttämiä tietoja kuten tekstiä ja kuvia (Käyttäjäsisältö), sekä käyttötapaan liittyviä tietoja, kuten IP-osoitteen, sivunlatausten määrän, sivunlatausten osoitteet (URL), sivunlatausten ajankohdat ja siirretyn datan määrän. Istuntotiedot, salaustiedot ja kielivalinta tallennetaan evästeisiin tai niihin rinnastettavaan tallennustilaan Käyttäjän laitteella.

Tietojen käyttäminen

Mahdollistamme yhteistyö- ja sosiaalisen median palvelun sujuvan toiminnan kerätyillä tiedoilla. Käyttötapaan liittyvillä tiedoilla tunnistetaan ja estetään palvelun häiriköintiä.

Tietojen jakaminen

Kerätyt tiedot ovat Käyttäjän ja Palvelun välisiä. Palvelun luonteesta johtuen suuri osa kerätyistä tiedoista on muiden käyttäjien saatavilla Palvelun tavallisen käytön kautta. Emme voi täysin hallita kuinka muut käyttäjät tallentavat tai jakavat Palvelun kautta vastaanottamaansa tietoa. Tietoja ei erikseen jaeta kolmannen osapuolen kanssa, ellei asiasta erikseen mainita tai laki sitä vaadi.

Osa tallennetuista tiedoista salataan kryptografisesti siten, että emme pysty jakamaan alkuperäistä tietoa ilman Käyttäjän yhteistyötä.

Tietojen säilytysaika

Palvelussa saatavilla oleva Käyttäjäsisältö voi säilyä niin pitkään kunnes Käyttäjä erikseen poistaa yksittäisiä tietoja tai poistaa koko käyttäjätilinsä, jolloin kaikki saatavilla oleva Käyttäjäsisältö poistetaan. Käyttäjäsisältö voi säilyä varmuuskopioissa korkeintaan vuoden käyttäjätilin poistamisen jälkeen. Käyttötapaan liittyvät tiedot ovat väliaikaisia, mutta emme määrittele takarajaa niiden automaattiseen poistamiseen. Osa istunto- ja salaustiedoista poistuu tavallisista selaimista kun Käyttäjä kirjautuu ulos käyttäjätililtään. Joidenkin evästeiden, kuten kielivalinnan poistaminen laitteeltaan jää Käyttäjän omalle vastuulle. Suosittelemme, että Käyttäjä poistaa evästeet manuaalisesti uloskirjautumisen yhteydessä.

Tietojen tarkastaminen, päivittäminen ja poistaminen

Käyttäjätilin asetuksista voi ladata keräämämme tiedot, poislukien varmuuskopioiden tiedot ja käyttötapaan liittyvät väliaikaiset tiedot. Kerätyt tiedot voi päivittää tai poistaa samasta valikosta. Käyttäjä voi myös ottaa yhteyttä mainittuun sähköpostiosoitteeseen kerättyjen tietojen tarkastamiseksi, päivittämiseksi tai poistamiseksi.

Yhteydenotto

Tietosuojakäytäntöön liittyvät yhteydenotot voi lähettää sähköpostiosoitteeseen norminet@protonmail.com.