Norminet beta

Kirjaudu

Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö

Käyttöehdot

Määritelmät

Käyttöehdoissa ja Tietosuojaselosteessa käytetään seuraavia määritelmiä:

  • Ehdot: Käyttöehdot ja Tietosuojaseloste
  • Norminet: Tämä norminet.com -verkkotunnuksessa toimiva Norminet Oy:n tarjoama verkkopalvelu.
  • Käyttäjä: Ehtojen toinen osapuoli eli Palvelua joko käyttäjätilin avulla tai ilman käyttäjätiliä käyttävä henkilö.
  • Käyttäjäsisältö: Käyttäjän palveluun syöttämä sisältö ja tiedot, kuten tekstit, kuvat, videot ja muut tiedot.
  • Monikon ensimmäinen persoona "me" viittaa Norminet Oy:hyn.

Palvelu

Nämä käyttöehdot koskevat Norminetin käyttöä.

Palvelun kuvaus

Norminet on yhteistyö- ja joukkoistamispalvelu hyvätapaisille henkilöille, jonka tarkoituksena on auttaa yhdistämään kysyntää ja tarjontaa. Norminet pyrkii helpottamaan ja automatisoimaan kuluttajien ja tuottajien välistä neuvottelua ja yhteistyötä ja siten edistämään taloudellista tehokkuutta ja kilpailua.

Ehtojen hyväksyminen

Norminetin käyttäminen edellyttää Ehtojen hyväksymistä. Mikäli et sitoudu noudattamaan Käyttöehtoja tai hyväksy Tietosuojaselostetta niin et saa käyttää Norminettiä.

Kielletty toiminta

Kiellettyä on sukupuolisiveellisyyttä loukkaava materiaali. On kiellettyä tarjota tai markkinoida seksuaalipalveluja. On kiellettyä jakaa linkkejä, joiden takana olevalla sivustolla harjoitetaan seksikauppaa tai levitetään pornografiaa. Kiellettyä on kaikki materiaali, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

Lisäksi on kiellettyä: a) Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen b) Tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon levittäminen. c) Toisen halventaminen tai toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen esittäminen.

On kiellettyä tehdä palvelunestohyökkäyksiä tai muuta tavanomaisesta käytöstä poikkeavaa Norminetin kuormitusta ilman meidän kirjallista lupaa.

Ehtojen muutokset

Voimme muuttaa Ehtoja yksipuolisesti milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksen jälkeen Norminetin käyttö edellyttää uusien ehtojen hyväksymistä. Ehtojen muutoksesta tiedotetaan Käyttäjälle. Uudet ehdot korvaavat vanhat Ehdot täydellisesti. Nämä Ehdot ovat voimassa 07.11.2022 alkaen.

Palvelun käyttö

Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan palvelun käytössä Suomen lakia.

Käyttäjä vastaa käyttäjätilillään tehdystä toiminnasta.

Käyttäjällä saa olla vain yksi käyttäjätili.

Käyttäjä antaa meille oikeuden tallentaa, poistaa, käyttää, muokata ja jakaa kaikkea Käyttäjäsisältöä. (Ks. Tietosuojaselosteesta tietojen kryptaus.) Syöttämällä sisältöä Norminettiin Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus antaa nämä oikeudet koskien syöttämäänsä sisältöä.

Käytön rajoitukset

Pidätämme kaikki käyttö-, tekijän-, ja muut oikeudet, ellei oikeuksien luovuttamisesta toisin kirjallisesti mainita.

Palvelun käytön loppuminen

Voimme estää Palvelun käytön, poistaa Käyttäjän käyttäjätilin tai Käyttäjäsisältöä ennalta varoittamatta mistä syystä hyvänsä ja kuinka pitkäksi aikaa tahansa. Käyttäjän käyttäjätili voidaan poistaa käyttehtojen rikkomisen seurauksena. Käyttäjä voi lopettaa palvelun käytön poistamalla käyttäjätilinsä ja Käyttäjäsisältönsä Palvelusta. Emme vastaa mahdollisesta teknisen ongelman aiheuttamasta viivästyksestä Palvelun käytön lopettamisessa.

Konsulttikäyttäjät ja sponsorikäyttäjät

Emme vastaa siitä mitä konsulttioikeudet saanut käyttäjä (omasihteeri tai omakonsultti) tai sponsorioikeudet saanut käyttäjä (omasponsori tai omamentori) tekee taikka ei tee. Emme ei johda tai valvo konsulttikäyttäjien tai sponsorikäyttäjien toimintaa. Konsulttioikeudet tai sponsorioikeudet saanut käyttäjä toimii itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Meitä ei sido konsulttikäyttäjän tai sponsorikäyttäjän tekemä tarjous tai muu konsulttikäyttäjän tai sponsorikäyttäjän tarjoama etu taikka oikeus. Konsulttikäyttäjän tai sponsorikäyttäjän tekemä kampanja, tarjous tai muu julkaisu ei muodosta sopimusta meidän ja käyttäjän välille. Konsulttikäyttäjä tai sponsorikäyttäjä vastaa tekemiensä kampanjoiden ja tarjouksien lainmukaisuudesta ja siitä että niiden yhteydessä esitetyt väittämät ovat tosia tai että ne toteutuvat. Emme vastaa siitä onko konsulttikäyttäjän tai sponsorikäyttäjän tekemä tarjous tai julkaisu kuluttajansuojalain mukainen. Emme vastaa siitä jos konsulttikäyttäjän tai sponsorikäyttäjän kampanja koskee tuotteita jotka ovat tuoteväärennöksiä, loukkaavat tekijänoikeuksia tai lähioikeuksia taikka jos tuotteet tai palvelut ovat muutoin lainvastaisia. Emme vastaa siitä jos tarjotut tuotteet tai palvelut loukkaavat tekijänoikeutta, patenttia, mallioikeutta, tavaramerkkiä, taikka mitään muuta immateriaalista oikeutta. Tällaisia oikeuksia loukkaavat tarjoukset tai kampanjat ovat kiellettyjä. Pidätämme oikeuden poistaa konsulttioikeudet tai sponsorioikeudet käyttäjältä mistä syystä hyvänsä.

Maksulliset tilaukset

Maksullinen tilaaminen ei tuota käyttäjälle oikeutta saada tiettyä palvelua, tuotetta, alennusta taikka muutakaan rahanarvoista etuutta. Maksullinen tilaaminen on vapaaehtoista. Maksullisen tilauksen aloittanut käyttäjä voi lopettaa tilauksen jatkamisen. Maksettua tilausajanjaksoa ei voi palauttaa eikä sitä voi vaihtaa muuhun rahanarvoiseen etuuteen. Maksettu tilaus ei tuota sen ostajalle muita oikeuksia kuin saada käyttäjätilillensä tilauksen kuvauksessa mainitut ominaisuudet, eikä meille muita velvollisuuksia kuin tarjota kyseiset ominaisuudet. Voimme katkaista tilauksen ja poistaa siihen liittyvät ominaisuudet ilman hyvitystä menneeltä ajalta. Pidätämme oikeuden muuttaa tilausten sisältöä ja hinnoittelua.

Virtuaalihyödykkeet

Virtuaalihyödykkeiden hankinta ei tuota käyttäjälle oikeutta saada tiettyä palvelua, tuotetta, alennusta taikka muutakaan rahanarvoista etuutta. Norminetin krediittien ostaminen euroilla on vapaaehtoista. Krediittejä ei osteta takaisin eikä niitä voi vaihtaa muuhun rahanarvoiseen etuuteen. Krediitit eivät tuota käyttäjälle oikeutta saada konsultilta yhteydenottoa taikka tarjouksia. Krediitit eivät tuota sen ostajalle muita oikeuksia kuin krediittien saamisen, eikä meille muita velvollisuuksia, kuin krediittien luovuttaminen. Käyttäjä voi menettää virtuaalihyödykkeensä ilman hyvitystä.

Vastuuvapaus

Norminet-palvelu toimitetaan sellaisenaan. Emme takaa, että Norminet toimii ilmoitetulla, odotetulla tai toivotulla tavalla. Palvelun käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Emme korvaa Norminetin käytön yhteydessä mahdollisesti koituvaa henkistä, fyysistä, rahallista tai muutakaan haittaa. Norminet voi sisältää järkyttävää sisältöä. Norminet ei vastaa käyttäjien esittämistä mielipiteistä tai kannanotoista.

Ehtojen soveltaminen

Mikäli osa Ehdoista on ristiriidassa lainsäädännön kanssa, Ehdot pätevät suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

Muuta

Pidätämme oikeuden rajoittaa Norminetin käyttöä mielivaltaisesti. Pidätämme oikeuden näiden sääntöjen muutoksiin.

Yhteystiedot

Yhteyttä tulee ottaa käyttöehtoihin liittyvissä asioissa sähköpostiosoitteeseen support@norminet.com.


Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa käytetään samoja määritelmiä kuin Käyttöehdoissa.

Tietojen kerääjä

Tietoja kerää ja käsittelee Norminet Oy.

Keräämämme tiedot

Keräämme Käyttäjän Norminettiin syöttämiä tietoja kuten käyttäjän nimimerkki, sähköpostiosoite, lomakkeiden vastaukset, viestit, tekstit ja kuvat (Käyttäjäsisältö), sekä käyttötapaan liittyviä tietoja, kuten IP-osoite, sivunlatausten osoitteet (URL), sivunlatausten ajankohdat ja siirretyn datan määrä. Istuntotiedot, salaustiedot ja kielivalinta tallennetaan evästeisiin tai niihin rinnastettavaan tallennustilaan Käyttäjän laitteella.

Tietojen käyttäminen

Mahdollistamme palvelun sujuvan toiminnan kerätyillä tiedoilla. Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää kirjautumiseen, salasanan palauttamiseen, yhteydenottoon ja palvelun tapahtumien ilmoittamiseen. Käyttötapaan liittyvillä tiedoilla tunnistetaan ja estetään palvelun tahallista häiriköintiä.

Tietojen jakaminen

Kerätyt tiedot ovat lähtökohtaisesti Käyttäjän ja meidän välisiä. Palvelun luonteesta johtuen osa kerätyistä tiedoista on muiden käyttäjien saatavilla palvelun tavallisen käytön kautta, kuten tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt julkiseen profiiliinsa. Emme voi hallita kuinka muut käyttäjät tallentavat tai jakavat Norminetin kautta vastaanottamaansa tietoa. Tietoja ei erikseen jaeta kolmannen osapuolen kanssa, ellei asiasta erikseen mainita tai laki sitä vaadi.

Osa tallennetuista tiedoista salataan kryptografisesti siten, että emme pysty jakamaan alkuperäistä tietoa ilman Käyttäjän yhteistyötä. Käyttäjän kryptografisesti salattua tietoa kuten vastauksia kysymyksiin jaetaan automatisoidusti käyttäjän itsensä valitsemien konsulttipalveluiden vastaaville konsulttikäyttäjille. Käyttäjä pystyy valitsemaan anonymisoidaanko konsulttikäyttäjille jaettava tieto.

Tietojen säilytysaika

Palvelussa saatavilla oleva Käyttäjäsisältö voi säilyä niin pitkään kunnes Käyttäjä erikseen poistaa yksittäisiä tietoja tai poistaa koko käyttäjätilinsä, jolloin kaikki saatavilla oleva Käyttäjäsisältö poistetaan. Käyttäjäsisältö voi säilyä varmuuskopioissa korkeintaan vuoden käyttäjätilin poistamisen jälkeen. Käyttötapaan liittyvät tiedot ovat väliaikaisia, mutta emme määrittele takarajaa niiden automaattiseen poistamiseen. Osa istunto- ja salaustiedoista poistuu tavallisista selaimista kun Käyttäjä kirjautuu ulos käyttäjätililtään. Joidenkin evästeiden, kuten kielivalinnan poistaminen laitteeltaan jää Käyttäjän omalle vastuulle. Suosittelemme, että Käyttäjä poistaa evästeet selaimensa asetuksista uloskirjautumisen yhteydessä.

Tietojen tarkastaminen, päivittäminen ja poistaminen

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen support@norminet.com kerättyjen tietojen tarkastamiseksi, päivittämiseksi tai poistamiseksi.

Yhteydenotto

Tietosuojaselosteeseen liittyvissä asioissa yhteyttä tulee ottaa sähköpostiosoitteeseen support@norminet.com.